Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Het Speelhuys Kampen van toepassing. Deze voorwaarden worden u op aanvraag toegezonden. Bestellingen via onze webshop kunnen binnen 8 dagen, mits ongeopend en in de originele verpakking, worden geretourneerd. Na ontvangst wordt de retourzending gecontroleerd. Indien de retourzending in orde is, zullen wij het bedrag van de aankoop zo spoedig mogelijk aan u overmaken. Wij vergoeden alleen het aankoopbedrag. Eventuele verzendkosten worden niet vergoed. Geopende verpakkingen worden niet geaccepteerd omdat deze niet meer door ons kunnen worden verkocht.

Voorwaarden voor gebruik internetsite & disclaimer

Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Speelhuys Kampen.

Deze internetsite is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze internetsite aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Het Speelhuys Kampen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door gebruik van deze internetsite en/of de geschreven inhoud ervan.

Kopierechten

Realisatie: Marc Huizinga, alle rechten voorbehouden – 2018 – 2019
Alle rechten voorbehouden aan de respectievelijke eigenaren voor de beeldmerken, logo’s, merk-uitingen en productinformatie.

X